Apie Rokiškio rajono švietimo centrą

  1. Pradžia
  2. chevron_right
  3. Apie Rokiškio rajono švietimo centrą

Istorija:

Rokiškio rajono pedagogų švietimo centras įkurtas 1999 metais. Steigėjas – Rokiškio rajono valdyba. 2004 metų balandžio 23 dieną Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 106 buvo įkurtas Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras. 2008 m. birželio 17 d. tapo akredituotu centru.

Pagrindinė veiklos kryptis – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinant pažinimo, ugdymosi, savišvietos, saviraiškos poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyjant papildomų kompetencijų.

Rokiškio rajono švietimo centro funkcijos:

– organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius;
– rengia ir siūlo kvalifikacijos tobulinimo programas;
– oganizuoja ir koordinuoja švietimo darbuotojų metodinę veiklą;
– sudaro galimybes švietimo darbuotojams kaupti ir skleisti pedagoginę ir vadybinę patirtį;
– organizuoja įvairių dalykų konkursus, olimpiadas ir kitus renginius mokiniams;
– rengia projektus ir juose dalyvauja;
– kaupia edukacinės patirties banką ir pedagoginę literatūrą;
– organizuoja ir vykdo pedagoginės literatūros, metodinių priemonių paskirstymą rajono ugdymo įstaigoms;
– koordinuoja rajono mokinių profesinį informavimą, konsultavimą, orientavimą;
– tiria kvalifikacijos tobulinimo ir kitų švietimo paslaugų poreikius, paklausą;
– informuoja visuomenę apie kvalifikacijos, kompetencijų tobulinimo,
– saviugdos ir savišvietos poreikių tenkinimo galimybes;
– konsultuoja kvalifikacijos tobulinimo programų, projektų rengimo klausimais;
– bendradarbiauja su kitomis šalies bei užsienio neformalaus suaugusiųjų švietimo įstaigomis.

Meniu