Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizuodama mokyklų pasiruošimą naujiems mokslo metams parengė rekomendacijas dėl ugdymo organizavimo 2020-2021 m.m.

Taip pat priimti nauji arba pakeisti anksčiau galioję sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo sprendimai dėl ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų. Dokumentuose pateikiami pagrindiniai reikalavimai dėl klasių, mokinių judėjimo, maitinimo, tvarkaraščių.

SAM rekomendacijos mokslo metų pradžios šventės organizavimui

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos dėl 2020–2021 m. m.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būtinųjų sąlygų pakeitimas nuo 2020-08-17

Pradinio ugdymo būtinosios sąlygos (2020-08-17 sprendimas), pakeitimas 2020-08-20

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo būtinosios sąlygos (2020-08-17 sprendimas), pakeitimas 2020-08-20

Neformaliojo švietimo būtinųjų sąlygų pakeitimas nuo 2020-08-17

Profesinio mokymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, aukštojo mokslo studijų būtinosios sąlygos nuo 2020-08-17, pakeitimas 2020-08-20

Visi sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo sprendimai

Meniu