ATNAUJINTOS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO PATALPOS LAUKIA SUGRĮŽTANČIŲJŲ BESIMOKANČIŲJŲ

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras kartu su dviem Lietuvos ir keturiais Latvijos partneriais įgyvendina Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014–2020 m. projektą „OCTOPUS“ׅ LLI-425, kuriuo siekiama didinti bendruomenei reikalingų paslaugų prieinamumą, skatinti žmonių su negalia, senjorų, šeimų, auginančių vaikus su negalia bei rizikos grupei priklausančių vaikų ir jaunimo socialinę įtrauktį, kuriant   daugiafunkcius centrus ir tobulinant juose teikiamas paslaugas ir priemones. Karantino metu, vykdant veiklas nuotoliniu būdu, projekto lėšomis buvo atnaujintos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro antrojo aukšto patalpos (mokymų klasė ir bibliotekos patalpos). Atliekant paprastojo patalpų remonto darbus buvo pakeisti radiatoriai, įrengti kondicionieriai, atnaujintos sienos ir lubos. Remonto darbų vertė 14115,72 Eur. Atnaujinti baldai, nupirktas daugiafunkcinis  kopijavimo aparatas, televizorius, kuris bus naudojamas vietoje senojo projektoriaus. Švietimo centro darbuotojai nekantriai laukia karantino ribojimų atlaisvinimo neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikloms, kad vėl galėtų priimti norinčius mokytis atnaujintose erdvėse. Jau parengtos ir patvirtintos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos: „Teatro studija“, „Meno studija“, „Muzikos studija“, „Sporto klubas“, „Anglų kalba“, „Meno studija šeimoms“, „Aktyvus pilietis“, „Naujų technologijų ir informacijos valdymas“ ir pan. Visos šios programos skirtos senjorams, žmonėms su negalia, šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį. Programos bus įgyvendinamos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre, Rokiškio r. Pandėlio daugiafunkciame centre ir Panemunėlio mokykloje-daugiafunkciame centre. Norinčius dalyvauti programose kviečiame registruotis telefonu +37068222727.

Šis straipsnis parengtas teikiant Europos Sąjungos finansinę paramą. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras yra visiškai atsakingas už šio straipsnio turinį. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Meniu