Kovo 12 d. nuotoliniu būdu vyko tarptautinė konferencija „Atviri pokyčiams“, kurią organizavo Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos Choreografijos skyrius. Konferencijoje pranešimus skaitė lektoriai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos Baltarusijos. Pranešimų klausėsi apie 100 konferencijos dalyvių. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę išklausyti su meile ir atsidavimu parengtus pranešimus apie tai, kas svarbu, apie tai, kas džiugina ir dėl ko skauda. Lektoriai pristatė pačius įvairiausius šokių stilius – nuo klasikinio iki gatvės šokio.

Pradėjo ir užbaigė konferenciją organizatoriai. Sveikinimo žodį tarė Rokiškio švietimo centro metodininkė.  Pirmasis pranešimas nuskambėjo iš Arūno Skardžiaus, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojo, lūpų. Paskutinį, apibendrinantį žodį tarė Rudolfo Lymano mokyklos direktorė Vilma Steputaitienė.  „Profesionalu, nuoširdu, tikra“ – šie žodžiai, pasak direktorės, taikliausiai apibūdina konferencijoje vyravusią nuotaiką.

Dalyviai ir lektoriai nuoširdžią padėką išsakė  Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos administracijai, Rokiškio švietimo centrui, „už kadro“ dirbusioms Onutei Vigėlytei, Ievai Lapelytei, konferencijos vedėjai Rimai Bielovienei ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokinei Emilijai Trumpaitei, kuri pateikė dalyvių pranešimų santraukas angliškai. Jei kažkurie žodžiai ir liko nesuprasti, tai šokiu perduota emocija viską paaiškino.

Konferencija – ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Komunikavimo ir pažinimo bendrųjų kompetencijų ugdymas neformaliojo švietimo papildančio formalųjį švietimą šokio ir muzikos pamokose“ pirmasis modulis. Kovo 25 d.  17.00 val. virtualioje erdvėje http://choreografijarok.lt vyks programos tęsinys – šokių festivalio-konkurso „Idėjų mugė 2021“ laureatų ir diplomantų koncertas, o kovo 26 d. 9.00 val. prasidės tarptautinė konferencija-forumas, skirta festivalio-konkurso rezultatams aptarti.

Meniu