top of page

NUOSTATAI

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATAI

PLANAVIMO DOKUMENTAI

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO 2022 - 2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Atsiųsti

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Atsiųsti

DARBO UŽMOKESTIS

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO 2023 METŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinto Centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo aktualia redakcija. Dokumentas skelbiamas čia

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO FINANSINĖ ATASKAITA

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

PASLAUGOS

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO PASLAUGOS

Atsisiųsti

KORUPCIJOS PREVENCIJA

PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ

ROKIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO
PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

NUORODOS

DARBO PASIŪLA, KONKURSAI

SKELBIAMA ATRANKA Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM DARBUI PAREIGAS

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens  informacija apie aktyvuojamą neužimtą darbo vietą

Skelbiama atranka į Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro psichologo pareigas

bottom of page