top of page
Used Books

REKVIZITAI

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

P.Širvio g. 1,  42155 Rokiškis

kodas 300026051

tel. 8 458 71284

Luminor Bank AS, kodas 40100
LT694010041500275636 (įmokoms už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius)

bottom of page