2019 m. kovo 14 d. į švietimo centro organizuotą seminarą apie dokumentų valdymo naujoves susirinko daugiau nei 30 dalyvių iš rajono ugdymo, socialinės paramos, sveikatos priežiūros įstaigų, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos. Seminaro lektorė – Rasa Grigonienė, filologijos ir teisės mokslų magistrė, Mykolo Romerio universiteto teisės fakulteto doktorantė (Darbo teisės specializacija), MRU dėstytoja, Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos narė, keleto knygų, leidinių dokumentų valdymo temomis autorė ar bendraautorė: „Raštvedyba“, „Įmonės veiklos dokumentai“, „Dokumentų valdymas“, „Biuro administravimo žinynas“, pristatė dokumentų valdymo naujoves ir aktualijas, ypatingą dėmesį skiriant naujajam Darbo kodeksui bei personalo veiklą reglamentuojančių dokumentų valdymo tvarkos pokyčiams. Seminaro dalyviai aktyviai diskutavo, konsultavosi su lektore jiems aktualiais klausimais, gavo išsamią metodinę medžiagą.

Meniu