Gruodžio 15 d. į baigiamąjį ilgalaikės programos „Etnokultūros skrynią atvėrus“ renginį nuotoliniu būdu jungėsi rajono pradinių klasių mokytojai ir rajono Etninės kultūros olimpiados dalyviai ir juos paruošę mokytojai. Planuota popietė su liaudiškais papročiais, žaidimais, mįslėmis, pasakomis, persikėlė į virtualią erdvę. Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokytoja Loreta Baravickienė, Juozo Tūbelio progimnazijos pradinių klasių mokytojos Olia Samėnienė, Rita Vaitiekauskienė ir IT specialistė Vilma Krasauskaitė, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Jūžintų skyriaus mokytojos Vilma Kavaliauskienė ir Jolanta Trepkevičė, Pandėlio gimnazijos mokytojos Ramutė Vaičėnienė, Daiva Girdvainienė ir Irena Veikšrienė, Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ mokytoja Edita Lapienienė paruošė informatyvius video pristatymus ir pranešimus apie tai, kaip etninė kultūra integruojama į ugdymo turinį.
Renginyje dalyvavusios Rokiškio rajono mokinių Etninės kultūros olimpiados, kuri vyks gruodžio 17 d., dalyvės pademonstravo olimpiadai skirtus pristatymus, o Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytoja Laima Bieliūnienė perskaitė du pranešimus renginio dalyviams: „Mažas grūdas dideliu medžiu užauga“ ir „Lyderystė – tai grįžimas prie savo šaknų“.
Apibendrinant renginį ir ilgalaikę programą buvo pasidžiaugta, kad tikslai pasiekti – tinkamai paminėti Tautodailės metai, aptartas ir pristatytas etnokultūros integravimas į ugdymo turinį, ugdytas mokinių tapatumas ir įtvirtinta nuostata, kad gerbiant ir suvokiant savo tapatumą ugdoma tolerancija ir pagarba kitų kultūrų atstovams.

Meniu