Tęsiame projekto  „Sportas – bendrystei, sveikatai, tobulėjimui“, bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo manų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra, veiklas.

Vasario 18, 19 ir kovo 4, 5 dienomis vyko mokymai pradinių klasių mokytojams „Fiziškai aktyvios veiklos įpročių formavimas pradinukams“. Dalyvauti ilgalaikėje mokymų programoje užsiregistravo 32 rajono pradinių klasių mokytojai.

Mokymai vyko nuotoliniu būdu.

Mokymų lektorė – kineziterapeutė, mokytoja, piešinių terapijos specialistė Žydra Markevičienė.

Dalyvavusiems mokymuose mokytojams buvo suteikta galimybė į daugelį teiginių ir nuostatų pažvelgti iš įvairių pusių,  atsakyta į rūpimus klausimus, vyko aktyvios diskusijos, buvo demonstruojami fiziniai pratimai ir jų atlikimo technika, mokymų dalyviai patys galėjo išbandyti praktines užduotis, buvo aptartos fizinio lavinimo integravimo į kitus dalykus galimybės, pačių mokytojų fizinės ir psichinės sveikatos svarba dirbant su pradinio amžiaus vaikais ir daugelis kitų klausimų.  

32 rajono pradinių klasių mokytojai patobulino bendrąsias ir profesines kompetencijas, reikalingas ugdyti skirtingų gebėjimų vaikus, atsižvelgiant į jų galimybes ir siekiant kiekvieno pažangos, ugdant fiziškai stiprius ir atsakingus piliečius.

Meniu