Gruodžio 9 dieną Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Keliaukim kartu spalvingu emocijų
taku“ projekte dalyvaujančios rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojos Zoom platformoje susitiko aptarti
mokytojų pildomo patarimų ir priemonių lagamino turinio, susipažinti su PPT atlikto tyrimo rezultatais ir
išvadomis, pasidalinti nuomonėmis, idėjomis, pasidžiaugti atliktais darbais. Susitikimo laikas neprailgo – visų
įstaigų mokytojos pradžiugino koleges nuveiktų darbų nuotraukomis, filmuota medžiaga. Rokiškio švietimo
centro metodininkė, projekto koordinatorė Rosita Lasienė, pasidžiaugė mokytojų nuoširdžiu darbu,
pastangomis ir rezultatais. Susitikimo pabaigoje buvo pristatyti pirmosios apklausos ,,Mano jausena
darželyje: projekte dalyvaujančių vaikų emocinės būsenos, noro eiti į ugdymo įstaigą bei grupių atmosferos
tyrimas“ rezultatai.

Meniu