2020 metų vasario mėnesį Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, Rokiškio r. specialiųjų pedagogų, logopedų metodinis būrelis ir Juodupės gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė metodininkė  organizavo rajoninę virtualią kūrybinių darbų parodą „Mano augintinis“ 1-10 klasių mokiniams.

Iš darbo praktikos pedagogai pastebi, kad mokiniams labai patinka pasakoti apie savo augintinius, kalbėti apie gyvūnus, juos rodyti užfiksuotuose foto kadruose. Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, dalyvavimas konkursuose, parodose ir kitose panašaus pobūdžio veiklose pakankamai ribotas dėl jų žemesnių ugdymosi pasiekimų, gebėjimų. Šioje parodoje turėjo galimybę dalyvauti kiekvienas iš jų. Mokinius ruošė, konsultavo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai (logopedai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai). Dalyvavo mokiniai iš Senamiesčio, J.Tūbelio progimnazijų, Juodupės, Obelių, Pandėlio, J. Tumo-Vaižganto gimnazijų, Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ bei  mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Kavoliškio skyriaus, Panemunėlio mokyklos-daugiafunkcio centro, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro ir Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos. Virtualioje kūrybinių darbų parodoje dalyvavo 78 mokiniai, kai kurie iš jų pristatė net po du  darbus apie savo augintinius.

Mokinukai augintinių pristatymus rengė nuotolinio ugdymo metu visą vasario mėnesį. Jie pasakojo apie savo augintinius: katinus, šunis, triušius, papūgėles… Sulaukėme vieno darbelio, kuriame aprašytas svajonių gyvūnėlis – Jorkšyrų veislės šuniukas. Vieni rašė per pamokas konsultuojami mokytojų, kiti per specialiąsias ar logopedines pratybas, padedami pagalbos mokiniui specialistų, treti gyvūnėlių aprašymus kūrė kaip namų darbus savarankiškai ar padedami tėvelių. Kai kuriems dalyviams aprašyti savo augintinį buvo sunku, bet dalyvauti parodoje labai norėjosi. Negalėjimas ar nemokėjimas rašyti netapo  kliūtimi: mokinukų žodinius pasakojimus užrašė pedagogai. Gyvūnėlių aprašymai išties unikalūs, saviti, jautrūs ir įdomūs.

Dėkojame Juodupės gimnazijos specialiajai pedagogei, logopedei Renatai Jonaitienei už renginio idėją bei organizavimą, AČIŪ visiems mokiniams ir juos ruošusiems pedagogams už dalyvavimą!

Meniu