OLIMPIADŲ/KONKURSŲ SĄLYGOS

Hebrew Prayer Books

 „SKAMBĖK, DAINELE“

ROKIŠKIO RAJONO 3-4 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

„EILĖS VAIKYSTEI IR LIETUVAI“

,,AR PAŽĮSTI LIETUVĄ?“ SĄLYGOS

„LĖKIME DAINŲ SPARNAIS“ SĄLYGOS

MENINIO SKAITYMO KONKURSO
SĄLYGOS

„KNYGA LIETUVAI“ SĄLYGOS

RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „MANO AUGINTINIS“ SĄLYGOS

LIETUVIŲ K. 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ OLIMPIADOS SĄLYGOS

ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS SĄLYGOS

ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO SĄLYGOS

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SKAITOVŲ KONKURSO „SEKU, SEKU PASAKĄ“

SĄLYGOS

5-12 KLASIŲ MOKINIŲ EUROVIZIJOS DAINOS KONKURSO SĄLYGOS

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

„VELYKINIS MARGUTIS“

SĄLYGOS

TARPTAUTINIO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO SĄLYGOS

MUZIKOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

MATEMATIKOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

RESPUBLIKINIO 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIO ATVIRUKO KONKURSO „TAU, MAMYTE!“ SĄLYGOS

5 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINOS – KONKURSO „AŠ MYLIU LIETUVĄ…“ SĄLYGOS

5–8 KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS SĄLYGOS