top of page

OLIMPIADŲ/KONKURSŲ SĄLYGOS

Hebrew Prayer Books

RUDOLFO LYMANO „GRAFIŠKOSIOS MUZIKOS IR GIEDOJIMO MOKYKLOS“ ĮKŪRIMO 140 METŲ SUKAKČIAI,

SĄLYGOS

ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS SĄLYGOS

„LĖKIME DAINŲ SPARNAIS“ SĄLYGOS

MENINIO SKAITYMO KONKURSO
SĄLYGOS

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALIOS KNYGOS „KNYGA LIETUVAI“ SĄLYGOS

RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „MANO AUGINTINIS“ SĄLYGOS

LIETUVIŲ K. 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ OLIMPIADOS SĄLYGOS

„MES MAŽIEJI LIETUVAIČIAI“ 
  SĄLYGOS

5-12 KLASIŲ MOKINIŲ EUROVIZIJOS DAINOS KONKURSO SĄLYGOS

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

TARPTAUTINIO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO SĄLYGOS

MUZIKOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

MATEMATIKOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

RESPUBLIKINIO 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIO ATVIRUKO KONKURSO „TAU, MAMYTE!“ SĄLYGOS

5 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINOS – KONKURSO „AŠ MYLIU LIETUVĄ…“ SĄLYGOS

5–8 KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

DAILĖS OLIMPIADOS SĄLYGOS

„ŽIEMOS MINI OLIMPIADA“

„AŠ MOKU RAŠYTI LIETUVIŠKAI“

„SKAMBĖK, DAINELE“

bottom of page