OLIMPIADŲ/KONKURSŲ SĄLYGOS

Hebrew Prayer Books

 „SKAMBĖK, DAINELE“

ROKIŠKIO RAJONO 3-4 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

„EILĖS VAIKYSTEI IR LIETUVAI“

,,AR PAŽĮSTI LIETUVĄ?“ SĄLYGOS

„LĖKIME DAINŲ SPARNAIS“ SĄLYGOS

ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „MANO AUGINTINIS“ SĄLYGOS

RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

„KNYGA LIETUVAI“ SĄLYGOS

ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO SĄLYGOS

LIETUVIŲ K. 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ OLIMPIADOS SĄLYGOS

ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS SĄLYGOS

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SKAITOVŲ KONKURSO „SEKU, SEKU PASAKĄ“

SĄLYGOS

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

5-12 KLASIŲ MOKINIŲ EUROVIZIJOS DAINOS KONKURSO SĄLYGOS

„VELYKINIS MARGUTIS“

SĄLYGOS

TARPTAUTINIO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO SĄLYGOS

MUZIKOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

Respublikinio 1-4 klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkurso „Tau, Mamyte!“ konkurso  sąlygos

5 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINOS – KONKURSO „AŠ MYLIU LIETUVĄ…“ SĄLYGOS

MATEMATIKOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

ISTORIJOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

5–8 KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS SĄLYGOS