Kovo 30 d. Lietuvoje prasidėjo nuotolinis mokymas. Visai švietimo bendruomenei, vaikams, tėvams tai buvo didžiulis iššūkis, pateikęs daugybę klausimų, atsakymų į kuriuos ieškoma čia ir dabar.
Neatsitiktinai šių metų balandžio mėnesio Rokiškio švietimo centro renginių plane numatyta beveik visų dalykų mokytojų metodinių būrelių, mokyklų vadovų pasitarimai.
Nuo mėnesio pradžios iki Velykų savaitgalio įvyko rajono socialinių pedagogų, mokyklų bibliotekininkų, specialiųjų pedagogų, logopedų, ikimokyklinio, pradinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo muzikos, chemijos, biologijos, matematikos, fizikos, rusų kalbos, dorinio ugdymo (tikybos) mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui pasitarimai.
Mokytojai susibūrė į virtualias grupes pagal mokomuosius dalykus kartu su koordinuojančiais švietimo centro metodininkais tam, kad iškilusias problemas galėtų spręsti iš karto, kad naudinga nuoroda būtų pasiekiama kuo greičiau.
Kas sunkiausia, kas kelia daugiausia problemų? – klausėme mokytojų. Nors visi labiau norėjo pasidžiaugti tuo, kas pasisekė, įvardino ir pagrindines problemas: grįžtamojo ryšio gavimas, skirtinga mokinių socialinė padėtis ir aplinka, mokytojų laiko sąnaudos, IT žinių trūkumas, patyčių virtualioje erdvėje suvaldymas. Taip pat mokytojai geranoriškai dalinosi savo sukurtomis užduotimis, pamokų pristatymais, mintimis ir idėjomis, kaip tinkamai išnaudoti mokykloje naudotas priemones, palengvinančias naujos temos aiškinimą ir pan. Socialinių pedagogų metodinio būrelio nariai, norėdami prisidėti prie patyčių virtualioje ugdymo aplinkoje prevencijos įgyvendinimo, sukūrė pavyzdines Saugios virtualios erdvės ir asmens privatumo užtikrinimo vykdant nuotolinį mokymą taisykles, jomis pasidalino su rajono ugdymo įstaigomis.
Galima pasidžiaugti, kad antrąją nuotolinio darbo savaitę visų nuotaikos geresnės, mokytojai jaučiasi ramiau ir užtikrinčiau, jaučia vadovų ir švietimo pagalbos specialistų paramą ir palaikymą.
Galime užtikrinti, kad mokytojai puikiai įvaldę bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją, dalinasi gerąja patirtimi, pasakoja apie nesėkmes ir siūlo pasimokyti iš klaidų bei patys nuolat mokosi.
Po švenčių vyks dailės ir technologijų, istorijos, fizikos mokytojų, socialinių ir specialiųjų pedagogų, logopedų, mokyklų vadovų, pavaduotojų pasitarimai.
„Kiekviena padėtis turi bent dvi išeitis – arba/arba. Geriau pagalvoję, išeičių galime surasti dešimtis.“ – rašo psichologė I. Zinkevičiūtė savo parengtose rekomendacijose pedagogams karantino metu. Dirbant kartu, dalinantis, išeičių tik daugėja, taigi – bendraukime, dalinkimės, palaikykime vieni kitus.

Meniu