Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras vykdė Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos finansuojamą projektą „Pagarbių santykių kūrimas vykdomos prevencijos
sėkmei“.
Projekto tikslas – tobulinti Rokiškio rajono mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijas,
pasirenkant tinkamus prevencinės programos integravimo būdus, užtikrinančius prevencinės programos
įgyvendinimo sėkmę.
Tikslinės grupės dalyviai – 53 rajono pedagoginės bendruomenės atstovai dalyvavo dviejuose mokymuose:
„Prevencinių programų integravimas į ugdymo turinį pradiniame ir pagrindiniame ugdyme“ ir „Saugios ir
palankios vaikui ugdymosi aplinkos kūrimas naudojant efektyvius metodus“.
Seminarus dalyviams vedė VšĮ „Asmenybės brandos centras“ mediatorė, psichologė Ieva Lingienė.
Mokymų metu aptarti alternatyvus konfliktų sprendimo ir elgesio korekcijos metodas – mediacijos
metodas, kuris leidžia giliau įvertinti esamus sunkumus ir keičia patį požiūrį į sunkumų įveiką, nes poveikio
priemonių skyrime dalyvauja pats klientas.
Tikimės, kad išklausę mokymus ir atlikę numatytas užduotis, programos dalyviai gebės geriau
individualizuoti atvejus, skiriant poveikio priemones, efektyviau spręsti krizines situacijas, kurti pagarbius
santykius.

Meniu