2020 m. spalio 26 d. vyko baigiamasis kūrybinių-praktinių mokymų „Neregėtas Pandėlio dvaras“ renginys. Deja, pandemija vėl pakoregavo planus ir renginys vyko nuotoliniu būdu.

Renginio dalyviai dalinosi patirtimi, kurią įgijo savarankiško darbo metu, pristatė naudotus kūrybinio darbo ir mokinių skatinimo bei motyvacijos kėlimo metodus.

Komisija pristatė parodą, darbus, kurių buvo net 65. Penki iš jų pripažinti geriausiais.

Parodai-konkursui darbus pateikė Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, Pandėlio, Kamajų Antano Strazdo, Juodupės, Obelių gimnazijų, Panemunėlio mokyklos-daugiafunkcio centro,  taip pat Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyriaus  mokinai. Jiems padėjo mokytojos: Inga Vagonė, Aušra Viduolienė, Daiva Baltakytė, Inga Judickienė, Jolanta Kareniauskienė, Lina Stanislovaiytė-Bukauskienė.

Visiems parodos-konkurso dalyviams bus įteiktos Rokiškio švietimo centro padėkos už dalyvavimą, o nugalėtojai bus apdovanoti rėmėjų dovanėlėmis.

Nuoširdžiai dėkojame mokytojai Aušrai Viduolienei už parodytą iniciatyvą, parengtą programą, organizacinį darbą. O mokytoja Aušra dėkoja mokytojams, vaikams, muziejininkams, Pandėlio bendruomenės nariams, švietimo centrui,  prisidėjusiems prie šio projekto.

Meniu