top of page
Ieškoti

SKAITMENINIS RAŠTINGUMASPrasidėjus kompiuterinių technologijų erai, tarp būtiniausių sąlygų savarankiškai išgyventi prisidėjo ir skaitmeninis raštingumas. Skaitmeninis raštingumas dažniausiai apibrėžiamas kaip gebėjimas sumaniai naudotis įvairiausiais skaitmeniniais įrenginiais (pavyzdžiui, kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, tinkliniais įrenginiais ir pan.), tačiau skaitmeninio raštingumo kompetencija yra kur kas platesnė, iš esmės skersinė, glaudžiai susijusi tiek su įprastiniu, tiek su technologiniu ir informaciniu raštingumu. Kompiuterijos pradžioje technologijos nulemdavo tuos kelis netobulus būdus, kaip jų vartotojai renka, apdoroja ir naudoja informaciją, taigi iš esmės lemdavo vartotojų elgesį. Dabar vartotojai turi gerokai daugiau pasirinkimo laisvės ir darbo su informacija galimybių, technologijos kur kas mažiau juos riboja. Todėl dabar galime kalbėti jau ne apie technologinį, o labiau paslaugomis grįstą skaitmeninį raštingumą. Skaitmeninio raštingumo mokymo programose, kur vis mažiau laiko ir dėmesio skiriama kompiuterinėms technologijoms mokyti, vis daugiau internetu teikiamoms paslaugoms išmokti, saugesnio interneto, kritinio mąstymo įgūdžiams formuoti. Skaitmeninis raštingumas yra viena iš 8 pagrindinių kompetencijų, padedanti įgyti kitų kompetencijų, susijusių su patikimu ir kritišku informacinių ir ryšių technologijų taikymu darbe, mokantis, užsiimant saviugda ir dalyvaujant visuomenės gyvenime. Tai asmeniui sukuria reikiamas sąlygas – žinias, įgūdžius, nuostatas, būtinas dirbti, gyventi ir mokytis žinių visuomenėje. Skaitmeninis raštingumas yra gebėjimas efektyviai ir atsakingai naudoti skaitmenines priemones, mediją ir išteklius, spręsti praktines problemas, rasti ir apdoroti informaciją, kurti skaitmeninius produktus ir bendravimo skaitmeninėmis priemonėmis turinį. Skaitmeninio raštingumo įgūdžiai taip pat apima žinias apie internetą ir gebėjimą pasirinkti saugaus interneto naudojimo strategijas. Sudarant mokymosi programą raštingumo įgūdžiams ugdyti patariama susikurti ar atrasti savo metodus ir turinį, remiantis įgalinimo principais. Sudarant programą būtina atsakyti į du klausimus: Kas turi būti aptarta (turinys)? ir Kaip tai turi būti aptarta (metodai)? Mokymo programos turinys turi būti funkcionalus, t. y. praktiškas ir naudingas.

Vienas iš pagrindinių mūsų LINK projekto tikslų - skatinti mokymąsi visą gyvenimą įgyvendinant vietinius kursus, susijusius su skaitmeninių ir darbinių įgūdžių ugdymu 19-24 metų amžiaus suaugusiesiems, turintiems elgesio ir kognityvinių sutrikimų.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti mūsų interneto svetainėje https://eulinkproject.weebly.com/.

Šį projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

96 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comentários


bottom of page