2020 metų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų veiklos planuose buvo numatyti renginiai vaikams ir mokytojams susiję su etnine kultūra. Planus pakoregavo pandemija, todėl teko atšaukti rajoninius renginius „Mes mažieji lietuvaičiai“, ,,Rudens sutartinė“, tačiau minėti ir kiti renginiai, susiję su etno kultūra vyko rajono ugdymo įstaigose. Siekiant skleisti gerąją patirtį, nuspręsta suorganizuoti virtualų Rokiškio rajono ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etno renginių pristatymą.

2020 m. spalio 15 dieną lopšelyje-darželyje „Varpelis“ nuvilnijo „Rudens sambarių“ aidai. Tai tradicija tapusi švente, kas antri metai įvairiomis formomis organizuojama mūsų įstaigoje. Jos metu, remiantis lietuvių liaudies etnokultūros tradicijomis, minimi rudens derliaus pabaigtuvių darbai. Muzikinėmis, meninėmis priemonėmis puoselėjamas vaikų kūrybinis potencialas.

 Į rytmetį sugužėjusius vaikus pasitiko šeimininkė. Ji kvietė kartu minti muzikines mįsles apie daržoves ir vaisius.  Visi susirinkę žaidė lietuvių liaudies žaidimus: „Lapų maišas“, „Vilkas ir avys“, eiti ratelius: „Graži mūsų šeimynėlė“, „Upytėlė teka“, „Bulvienė“, šokti šokius: „Malūnėlis“, „Šiaučiukas“. Į „Derliaus aruodus” vaikai,  rūšiuodami pupeles, giles, kaštonus, užbaigė muzikinių veiklų pynę. Po visų darbų šeimininkė susirinkusius svečius  vaišino vaisiais iš sodo.

Renginio dalyviai: IU „Boružiukų” grupė, „Muzikavimo studija”, etno būrelio vaikai.

Renginį organizavo: lopšelio-darželio auklėtojos Laimutė Lašienė, Daiva Šarkauskienė ir meninio ugdymo mokytojos Jurgita Raugienė, Inga Šablinskienė.

Skatinant pažinti tradicinę kultūrą, išsaugant savo krašto tarmę, stipriname lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą, telkiame ir vienijame įstaigos bendruomenę, rašo lopšelio-darželio „Nykštukas“ mokytojai. Ugdyme naudojame lietuvių liaudies dainas, žaidimus, ratelius, šokius kaip saviraiškos priemonę.

Šiame projekte dainavo, žaidė, šoko „Bitučių“ grupės vaikai. Išmokome lietuvių liaudies žaidimą „Kur senelis“, lietuvių liaudies ratelį „Girela“, lietuvių liaudies šokį  „Žemaičių polka“.

Vaikus mokė meninio ugdymo mokytoja Dalia  Kriaučiūnienė 

Mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai ir mokytoja Aurelija Trasykė pristatė kompoziciją „Rudens sutartinė“. Pristatymas parengtas Rokiškio krašto muziejuje Liongino Šepkos drožinių ekspozicijoje.

Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ ikimokyklinukai ir jų mokytoja Dalia Deksnienė pristatė projektą

„Mes mažieji lietuvaičiai“. Vaikai šoka, dainuoja, susipažįsta su amatais, veria kraičio skrynią…, bet viską pamatysite pristatyme.

Juodupės lopšelyje- darželyje spalio 12-16 dienomis vaikai išbandė įvairias veiklas, per kurias galėjo susipažinti su senaisiais lietuvių liaudies amatais. Jie lipdė iš druskos tešlos, „audė“ kilimėlius ir margino juostas, kepė pyragą. Visas savaitės veiklas vainikavo muzikinis rytmetis „Rudens sutartinė“.  Vaikai, pasipuošę tautiniais drabužiais, dainavo, šoko lietuvių liaudies ratelius.

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus renginyje dalyvauja „Boružėlių“ grupės vaikai. Vaikai žaidė l. l. žaidimą – ratelį „Šarka“ ir šoko l. l. šokį „Virsim bulvienę“.  Parengė auklėtojos Gitana Širvienė, Aurelija Tomonienė, muzikos mokytoja Asta Mičelienė.

Pandėlio universalus daugiafunkcis centro pristatyme dalyvavo 4-6 metų vaikai. Mokytojos: Vaida Prusakovienė, Irutė Jurkštienė, Aldona Muradova, Jūratė Visockienė.

Spalio 21 dieną mažieji Panemunėlio mokyklos-daugiafunkcio centro vaikai rinkosi į etno- edukacinį renginį ,,Rudens sutartinė”, kuris vyko neformalioje aplinkoje, seklyčioje.

Padedant kultūrinės veiklos organizatorei A.Šakalienei, mažieji klausėsi pasakos, susipažino su ilgu ir sunkiu lino keliu nuo sėklytės iki išaustos drobės.

Skambant lietuvių liaudies darbo dainoms, vaikai kibo į darbus. Patys išbandė linų šukavimą, mynimą, brukimą, verpimą, siūlų sukimą. Pamatė, kaip atrodo jau išausta drobė.

Viską prisimindami, padainavo lietuvių liaudies dainą ,,Aš pasėjau žalią liną”, žaidė žaidimą ,,Siūlai, siūlai susivykit”,  šoko ratelį ,,Graži mūsų šeimynėlė”. Pasilinksminusi mūsų šaunioji šeimynėlė vėl kibo į darbus. Iš lininio audeklo gamino lėlytes, kūdikėlius, vaiduokliukus.  

Smagiai padirbėję, vaikai vaišinosi namine duona, sveikuolių sausainiais ir saldainiais su sėmenimis.

Ugdytiniai daug sužinojo ir suprato, kad skambant dainai dirbti kur kas smagiau.

Žiūrėkite video:

Nuotraukų galerija:

Meniu