Spalio 27 d. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras kartu su rajono anglų ir vokiečių kalbų mokytojų metodiniu būreliu organizavo nuotolinę respublikinę užsienio kalbų mokytojų konferenciją „Inovatyvios priemonės ir efektyvūs metodai besimokančiojo motyvacijos kėlimui bei asmeninės pažangos pamatavimui“.  Konferencijoje savo patirtimi dalinosi Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytojos. G. Aliulienė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos anglų k. mokytoja ekspertė pristatė mąstymo žemėlapių ir IKT dermę pranešime „Mąstymo žemėlapių ir IKT dermė motyvuojant mokinius“. Mokytojos, I. Stankevičienė ir J. Zacharevič, iš Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos dalinosi patirtimi apie projektus ir skaitė pranešimą „Projektas – galimybė mokytis kitaip“. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos anglų k. mokytoja R. Kairelytė-Milaknienė skaitė pranešimą „Mokymas orientuotas į mokinį“. I. Laužadienė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos anglų k. mokytoja ekspertė, konferencijos iniciatorė pasidalino patirtimi ir pranešimais „MIP: (Įsi)vertinimas dėl mokymo(si) ar mokymo(si) (įsi)vertinimas: ką, kodėl ir kaip?“ bei „Projektais grįstas mokymas“. Ačiū pranešėjoms ir gausiam būriui dalyvių.

Konferencijos pranešimus rasite čia:

„Mąstymo žemėlapių ir IKT dermė motyvuojant mokinius“

„Projektas – galimybė mokytis kitaip“

„Mokymas orientuotas į mokinį“

„MIP: (Įsi)vertinimas dėl mokymo(si) ar mokymo(si) (įsi)vertinimas: ką, kodėl ir kaip?“

„Projektais grįstas mokymas“

Meniu