Šiais metais jau tradicine tapusi Rokiškio rajono vyresniųjų klasių mokinių Karjeros diena vyko
kitu formatu – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokiniai vasario 25 d. virtualiai
dalyvavo šios gimnazijos mokiniams skirtoje „Karjeros dienoje 2021“, kitų rajono gimnazijų –
Juodupės, Obelių, Pandėlio ir Kamajų Antano Strazdo – į „Virtualią Karjeros dieną“ susirinko kovo
5 d. Šį renginį organizavo Rokiškio švietimo centras ir dalyvaujančių gimnazijų karjeros
specialistai.
„Virtualioje Karjeros dienoje“ savo mokymo įstaigas ir studijų programas pristatė Kauno kolegija,
Vilniaus kolegija, Panevėžio kolegija, Lietuvos policijos mokykla. Taip pat vyko paskaitos: „Norėk.
Veik. Pasiek. Kaip norus paversti veiksmais“ (Socialinių mokslų kolegija), „Karjeros planavimo
ABC“ (ISM universitetas), „Nešvaistyk ateities – dirbk legaliai“(Valstybinė darbo inspekcija),
„Lietuvos kariuomenė. Pareiga. Karjera“ (Lietuvos kariuomenė), „2021 m. bendrasis priėmimas į
Lietuvos aukštąsias mokyklas“ (LAMA BPO).
Prie renginio prisijungė beveik du šimtai I-IV klasių rajono gimnazistų, jų mokytojai. Juodupės
gimnazijoje šią dieną vyko 5-12 klasių mokinių Karjeros ir verslumo diena. 5-8 klasių mokiniai
dalyvavo mokyklos organizuotose veiklose, o I-IV gimnazijų klasių mokiniai sudarė gausiausią
rajoninės „Virtualios Karjeros dienos“ dalyvių būrį.
Kai kurie lektoriai sulaukė nemažai klausimų, į didžiąją jų dalį spėjo atsakyti pristatymų metu.
Tiems, kurie nespėjo ar neišdrįso klausti tiesiogiai, buvo nurodyta kontaktinė informacija pateikti
klausimams vėliau. Lietuvos kariuomenės atstovų pristatymo pabaigoje vyko viktorina, 3
daugiausiai taškų surinkę mokiniai paštu sulauks prizų už teisingus atsakymus. Mokiniai gavo daug
informacijos, medžiagos, rekomendacijų, kurias galės pritaikyti geriau pažįstant savo asmenines
savybes, profesijų pasaulį, mokslo įstaigas. Norisi tikėti, kad šią dieną gautos žinios prisidės prie
jaunų žmonių sąmoningų apsisprendimų ir atsakingų pasirinkimų.

Meniu