top of page

APIE CENTRĄ

Istorija:

Rokiškio rajono pedagogų švietimo centras įkurtas 1999 metais. Steigėjas – Rokiškio rajono valdyba. 2004 metų balandžio 23 dieną Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 106 buvo įkurtas Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras. 2008 m. birželio 17 d. tapo akredituotu centru.

Prie Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 2023 m. liepos 1 d. prijungta Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

Pagrindinė veikla:

1. sudaryti sąlygas asmeniui (vaikui, jaunimui, suaugusiems, senjorams)  mokytis visą gyvenimą, tenkinant pažinimo, ugdymosi poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyjant papildomų kompetencijų.

2. didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokykloms.

Bookshelf
Apie centrą: About
bottom of page