top of page

APIE CENTRĄ

Istorija:

Rokiškio rajono pedagogų švietimo centras įkurtas 1999 metais. Steigėjas – Rokiškio rajono valdyba. 2004 metų balandžio 23 dieną Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 106 buvo įkurtas Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras. 2008 m. birželio 17 d. tapo akredituotu centru.
Pagrindinė veiklos kryptis – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinant pažinimo, ugdymosi, savišvietos, saviraiškos poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyjant papildomų kompetencijų.

Bookshelf
Apie centrą: About
bottom of page