top of page
Girl with Bookshelves

ROKIŠKIO ŠVIETIMO CENTRO FUNKCIJOS

funkcijos:

– organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius;
– rengia ir siūlo kvalifikacijos tobulinimo programas;
– oganizuoja ir koordinuoja švietimo darbuotojų metodinę veiklą;
– sudaro galimybes švietimo darbuotojams kaupti ir skleisti pedagoginę ir vadybinę patirtį;
– organizuoja įvairių dalykų konkursus, olimpiadas ir kitus renginius mokiniams;
– rengia projektus ir juose dalyvauja;
– kaupia edukacinės patirties banką ir pedagoginę literatūrą;
– organizuoja ir vykdo pedagoginės literatūros, metodinių priemonių paskirstymą rajono ugdymo įstaigoms;
– koordinuoja rajono mokinių profesinį informavimą, konsultavimą, orientavimą;
– tiria kvalifikacijos tobulinimo ir kitų švietimo paslaugų poreikius, paklausą;
– informuoja visuomenę apie kvalifikacijos, kompetencijų tobulinimo,
– saviugdos ir savišvietos poreikių tenkinimo galimybes;
– konsultuoja kvalifikacijos tobulinimo programų, projektų rengimo klausimais;
– bendradarbiauja su kitomis šalies bei užsienio neformalaus suaugusiųjų švietimo įstaigomis.

bottom of page