top of page
Ieškoti

NAUJUS MOKSLO METUS PASITINKANT

Rugpjūčio pabaigoje prieš naujuosius mokslo metus rajono mokytojai tradiciškai rinkosi į metodinių būrelių pasitarimus, metodines dienas, seminarus. Buvo parengta ilgalaikė programa „Kolegialūs ir kūrybiški ugdymo proceso iššūkių sprendimo būdai“ ir atskiri programos moduliai apie sėkmingą patyriminio, paveikaus, integralaus ir probleminio ugdymo šiuolaikiškoje aplinkoje pavyzdžius įgyvendinant KK projektą, skirti įvairių dalykų mokytojams.

Ilgalaikės programos modulių seminaruose dalyvavo rajono lietuvių ir užsienių kalbų mokytojai, menų, gamtos mokslų, matematikos, informacinių technologijų mokytojai. Seminaruose pranešimus skaitė ir savo patirtimi dalinosi Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojai, naujienas ir aktualijas pristatė švietimo centro metodininkės.

Socialiniai pedagogai organizavo metodinį pasitarimą, kuriame dalyvavo ir atstovai iš kitų rajono institucijų. Šio pasitarimo metu vyko diskusija dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei susitarimų.

Rajono mokyklų bibliotekininkai ir pradinių klasių mokytojai organizavo metodines dienas, kurių metu dalyviai drąsiai ir užtikrintai naujiems mokslo metams ir iššūkiams tarė „Taip“.

Į kasmetinę konferenciją „Kaip pasitinkame naujus mokslo metus“ rinkosi ir švietimo įstaigų vadovai bei jų pavaduotojai ugdymui. Susirinkusiuosius pasveikino rajono meras Ramūnas Godeliauskas, kuris pristatė naujieną – planuojamą moksleivių finansinį skatinimą už labai gerus mokymosi rezultatus. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas bei darbuotojai pristatė visas naujienas, paliesiančias švietimo įstaigas, padėkojo už praėjusius mokslo metus, brandos egzaminų organizavimą, buvo aptartas pasiruošimas naujiems mokslo metams.

Rugsėjį numatyti karjeros specialistų, ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo, fizinio ugdymo mokytojų, specialiųjų pedagogų, logopedų metodiniai pasitarimai.21 peržiūra0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page